+31 (0)172 441 498 info@overdevest.com

Privacyverklaring Overdevest.com

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden
wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In
deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juni 2016

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser
rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt
beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk.

E-mail contact

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de
gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties van Google

Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf
Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals
Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het
tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie
is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee
kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan
beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.